May: học điểm của overlock

Khâu: khâu đường may cho phép bạn nối các cạnh với một đường may chắc chắn, đặc biệt là các cạnh của vải dệt kim hoặc hai cạnh.

Trong Bài ViếT Này:

Mũi khâu đường may cho phép các cạnh được khâu lại với nhau bằng một đường may chắc chắn, đặc biệt là các cạnh của vải dệt kim hoặc hai cạnh gấp. Nó có thể được thực hiện bằng máy may hoặc bằng tay, điểm này là nhanh chóng và dễ dàng để làm. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm một mũi khâu quá tay. 1. Phủ các cạnh gấp bên phải lên. Trượt kim dưới cạnh gấp và lấy kim ra khỏi nếp gấp.

May: học điểm của overlock: cạnh

2. Khâu mặt sau của mảnh được lắp ráp cách mép một vài mm, sau đó kéo kim trên phần đối diện với bạn, cũng gần cạnh.

May: học điểm của overlock: cạnh

3. Tiếp tục theo cách này dọc theo mép được lắp ráp bằng cách luôn khâu hai mảnh của bạn từ sau ra trước. Bạn sẽ nhận thấy rằng các mũi khâu gần làm cho một khâu mạnh mẽ hơn.

May: học điểm của overlock: được

4. Để dừng chỉ khâu, thực hiện hai mũi khâu ngược nhau.

May: học điểm của overlock: điểm

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
May: học điểm của overlock
⇡ Lên LầU