May: học đúng điểm may

Khâu: khâu thẳng, hoặc khâu ở phía trước, là mũi khâu được sử dụng nhiều nhất trong may. Không mạnh khi các điểm cách nhau quá xa

Trong Bài ViếT Này:

Mũi khâu thẳng, hoặc điểm ở phía trước, là mũi khâu được sử dụng nhiều nhất trong may. Không mạnh khi các chấm cách nhau quá xa, nó thường được sử dụng để may trước hoặc làm xáo trộn. Các khâu thẳng có thể được thực hiện bằng tay hoặc máy may. Máy may rất đơn giản: chỉ cần chọn đúng chương trình, chọn độ dài đường may và điều chỉnh độ căng chỉ trước khi may. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách làm bằng tay bằng cách làm theo các bước dưới đây. 1. Khâu mặt sau của, sau đó kéo kim ra khỏi điểm A.

May: học đúng điểm may: điểm

2. Khâu vào bên trái của mũi khâu đầu tiên trong B, sau đó rút kim ra tại C.

May: học đúng điểm may: hoặc

3. Tiếp tục như trên cho các điểm sau. Khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn sẽ có thể khâu nhiều điểm trên mỗi kim để tiết kiệm thời gian.

May: học đúng điểm may: được

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
May: học đúng điểm may
⇡ Lên LầU