Chúng ta có phải quét bếp củi không?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Điều cần thiết là quét bếp củi.

Khi bạn đốt củi trong bếp, các hạt được thoát ra từ khói sẽ bám vào thành ống dẫn, có thể dẫn đến tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn trong thời gian dài. Và gây ra hỏa hoạn hoặc sự lan truyền của carbon monoxide, một loại khí không màu rất nguy hiểm. Vì sự an toàn của bạn, do đó, điều cần thiết là phải quét bếp gỗ của bạn. Hơn nữa, đó là một yêu cầu pháp lý, cũng như yêu cầu bảo hiểm của bạn nói chung. Tối thiểu, bạn sẽ cần quét bếp gỗ mỗi năm một lần, nhưng tốt nhất nên làm hai lần một năm, vào đầu và cuối mùa đông. Cuối cùng, để tuân thủ đầy đủ, theo thông lệ, bạn nên sử dụng một chuyên gia được cấp phép.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Chúng ta có phải quét bếp củi không?
⇡ Lên LầU