Máy tính xách tay trang trí nhỏ để đủ khả năng

Tỷ lệ, viết nguệch ngoạc, chia sẻ

Trong Bài ViếT Này:

Để ghi lại các nghị quyết tốt của bạn cho năm 2011, bạn cần một cuốn sổ tay. Chú ý, không chỉ là bất kỳ! Chọn một cuốn sách trang trí... Cho dù đó là gần điện thoại, trên bàn phòng khách hoặc trong túi của bạn, máy tính xách tay của bạn phải được thẩm mỹ vì nó nói rất nhiều về chủ sở hữu của nó. Mua sắm Giáng sinh vừa qua, buổi tối đặc biệt, số điện thoại, công thức nấu ăn, những bí mật nhỏ... Bạn sẽ luôn có sẵn nó để ghi lại mọi thứ, bao nhiêu tùy thích. Để tìm cuốn sổ mơ ước của bạn, hãy đến văn phòng phẩm! Biết rằng các nghệ sĩ cũng được ra mắt trong cuốn sách trang trí, như nghệ sĩ Ben và những câu ý nghĩa của mình. Đằng sau cánh cửa cũng hỏi các nhà thiết kế sàn của mình về ý tưởng. Kết quả: một bộ sưu tập đầy màu sắc đầy độc đáo với "những suy nghĩ không tính", "những nét vẽ nguệch ngoạc của điện thoại", "K-yeah" hoặc "ghi chú dán". Bạn tha hồ lựa chọn, tùy bạn tìm bạn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Máy tính xách tay trang trí nhỏ để đủ khả năng
⇡ Lên LầU