Tập tin kỳ nghỉ đặc biệt: chúng tôi phát minh lại cây Giáng sinh!

Và nếu chúng ta chọn năm nay cho một cây linh sam không giống ai?

Trong Bài ViếT Này:

Đã 2 hoặc 3 năm nay, có những cây linh sam vào dịp Giáng sinh không... thật! Một cách để phi vật chất hóa cây Giáng sinh truyền thống, vân sam hoặc Nordmann bằng cách sử dụng các công nghệ mới. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện một cử chỉ cho hành tinh này, bởi vì trừ khi chúng tôi mua cây trong chậu của chúng tôi, nó chắc chắn sẽ kết thúc trong thùng rác. Năm nay, bạn có thể chọn cây đèn led, cây Giáng sinh từ tính, cây Giáng sinh bằng nhôm, nhãn dán hoặc nếu bạn thực sự không cảm thấy ý tưởng tách khỏi Nordmann của mình, sau đó chọn mô hình nhân tạo.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tập tin kỳ nghỉ đặc biệt: chúng tôi phát minh lại cây Giáng sinh!
⇡ Lên LầU