Một sân thượng làm bằng vật liệu tái chế, độc quyền!

Tùy chọn: màu đỏ

Trong Bài ViếT Này:

Khám phá trong video, một sân thượng chỉ tưởng tượng với các vật liệu phục hồi. Dễ dàng tái tạo, sân thượng tái chế 100% này được làm bằng 9 pallet gỗ để tạo đất, 14 thùng rượu để tạo ra các hộp hoa và 6 tấm ván xây dựng để thiết kế cung điện. Sau đó đặt đồ trang trí, với 10 lọ phục vụ người trồng và hai thùng dầu cũ dùng làm bàn thấp. Sân thượng này được thiết kế bởi Capsel Music Simon và Yohan Couderc

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Một sân thượng làm bằng vật liệu tái chế, độc quyền!
⇡ Lên LầU