Làm gì với gạch vụn hay vách thạch cao?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: có nhà cung cấp lấy lại hoặc bỏ chúng vào thùng rác miễn phí.

Đá vụn hoặc thạch cao là một chất thải đặc biệt và không nên vứt đi như chất thải có thể tái chế hoặc chất thải cồng kềnh. Một số thành phần có trong các vật liệu được sử dụng này thực sự có thể gây hại cho sức khỏe và rất có hại về ô nhiễm. Nếu có thể, các nhà cung cấp các vật phẩm chính của bạn phải trả lại khi cải tạo vách ngăn, cửa ra vào và cầu thang. Cũng biết rằng bạn có thể thoát khỏi đống đổ nát hoặc tấm thạch cao trong chất thải chuyên dụng. Ở mỗi thành phố, một bãi chứa miễn phí có sẵn cho các cá nhân và cho phép loại bỏ chất thải DIY với sự chắc chắn để tôn trọng môi trường. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm gì với gạch vụn hay vách thạch cao?
⇡ Lên LầU