Tôi có thể thiến lò sưởi mở của tôi?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Có thể mở lò sưởi mở nhưng kỹ thuật tinh tế.

Vỏ của lò sưởi mở là không bắt buộc, nhưng bạn có thể thực hiện loại hoạt động này tại nhà của bạn. Tuy nhiên, sẽ cần phải chú ý đến kích thước để tránh sự kìm nén của khói. Ống khói mở thường có một ống dẫn hình chữ nhật. Vì vậy, không rõ ràng để tìm thấy vỏ bọc đầy đủ trên thị trường, sự lựa chọn không được phát triển lắm. Nếu ống dẫn của lò sưởi của bạn quá lớn để được bọc bằng vật liệu có thể tiếp cận, bạn vẫn có thể giảm nhưng nó sẽ làm tăng chi phí vận hành, có thể nhanh chóng tăng gấp đôi. Trong mọi trường hợp, hãy gọi một bình chữa cháy, một công nhân lành nghề và có chuyên môn cần thiết để thực hiện dự án của bạn. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi brico câu hỏi của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tôi có thể thiến lò sưởi mở của tôi?
⇡ Lên LầU