Các khớp ngói tách ra. Vấn đề có thể đến từ đâu?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: sự hao mòn của thời gian hoặc các khớp xấu.

Một số nguyên nhân có thể giải thích hiện tượng này. Nếu gạch rất cũ, thời gian chỉ đơn giản là có tác dụng của nó: hao mòn và lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Trong trường hợp này, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bạn thay đổi gạch. Tuy nhiên, nếu gạch đã được cài đặt gần đây và các khớp không giữ được, đây có thể là dấu hiệu của hỗn hợp xấu khi chuẩn bị vữa vữa (có thể quá khô hoặc trộn kém). Bạn đã làm theo các hướng dẫn được đưa ra trên sản phẩm chưa? Sẽ đủ, để sửa lỗi này, chuẩn bị lại vữa (chính xác là lần này) và làm lại các khớp liên quan. Bạn chỉ có thể cắm lỗ trong các vết nứt nhỏ.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Các khớp ngói tách ra. Vấn đề có thể đến từ đâu?
⇡ Lên LầU