Top 5 đồ nội thất màu xanh lá cây nhìn thấy tại Maison et Objet (video)

Các đối tượng trở thành công dân sinh thái và cạnh tranh khéo léo

Trong Bài ViếT Này:

Các trang trí trở nên có trách nhiệm và được tiêu thụ sinh thái. Các môn thi đấu với sự khéo léo. Do đó, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi phát hiện ra một chiếc đèn bằng cây gai dầu hoặc vải lanh, nghe đài bằng gỗ, mặc quần áo trên sân thượng của nó bằng một tấm thảm nhựa tái chế và ngồi trên ghế bằng vải lanh hoặc len. Tất cả, luôn trong xu hướng! Âm nhạc: Simon và Yohan Couderc

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Top 5 đồ nội thất màu xanh lá cây nhìn thấy tại Maison et Objet (video)
⇡ Lên LầU