Cung cấp lily của thung lũng như một đối tượng trang trí!

Lily of the Valley vào giờ cà phê

Trong Bài ViếT Này:

Ngày 1 tháng 5, theo truyền thống cung cấp lily của thung lũng "bùa may mắn" bởi vì nó luôn luôn ra hoa vào ngày này Năm nay, thay vì các nhánh hoa huệ truyền thống của thung lũng, cung cấp hoa của tháng Năm theo cách nguyên bản. Chaise Longue tưởng tượng ra một chiếc cốc và một chiếc cốc đồng quê được trang trí bằng hoa huệ của thung lũng. Do đó, tay cầm của chiếc cốc được biến thành một thân cây và chiếc thìa nhỏ thành một nhánh hoa huệ của thung lũng. Điều gì sẽ làm khách hàng ngạc nhiên vào ngày 1 tháng 5 tại thời điểm cà phê! (19,90 euro, cốc, cốc và thìa)> Thông tin thêm về lachaiselongue.fr

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Cung cấp lily của thung lũng như một đối tượng trang trí!
⇡ Lên LầU