LoạI: Xu hướng

Cocobohème ăn mặc peepholes ở cửa trước
Cocobohème ăn mặc peepholes ở cửa trước

Trang trí nhạc pop: hoa, cú và chim từ loạt bạn bè và thị kính đóng khung của những người bạn cùng phòng nổi tiếng, ý tưởng mặc quần áo nhìn trộm của anh ấy