Ô dù con rối rất trang trí

Mô hình nhân vật mới để lựa chọn

Trong Bài ViếT Này:

Cho dù trời mưa hay mặt trời tuyệt vời ở đây là một chiếc ô luôn tìm thấy vị trí của nó trong nhà bạn. Nó bảo vệ bạn khỏi mưa và một khi được gấp lại, nó biến thành một nhân vật cách điệu và trang trí. Thu thập chúng! Chín sắc thái có sẵn để lựa chọn, mỗi sắc thái đại diện cho một nhân vật khác nhau. Một phụ kiện trang trí nguyên bản sẽ khiến bạn gần như hối hận vì mưa rào tháng ba... Giá của nó: 20 euro Để biết thêm thông tin: pylones.com

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Ô dù con rối rất trang trí
⇡ Lên LầU