Video: Làm đầu giường bằng vải lanh

Một cái đầu giường trông giống bạn

Trong Bài ViếT Này:

Hôm nay, văn bản của trang trí.fr đề nghị bạn sản xuất một đầu giường. Thực hiện theo hình ảnh từng bước cho một bảng đầu tiên.

Xem video:

mức độ: nghĩa là gì. Tài liệu cần thiết: một bảng trung bình + một giọt vải lanh + lông cừu + chữ stprint. Chi phí chỉ định: khoảng 55 €. Thời gian thực hiện: 45 phút.

Các bước:

- Cố định lông cừu trên bảng trung bình bằng keo. - Dập ghim vải lanh vào mặt sau của bảng. - Bắt đầu từ đầu bảng, đánh dấu ba điểm ở 30 cm. - Kéo một dải keo trên chiều rộng của bảng theo dấu. - Đặt các chữ cái st theo sau ban nhạc. - Điền các chữ cái bằng sơn dệt đặc biệt. Mẹo trang trí: để ứng dụng tốt hơn của sơn, luôn luôn giữ đầu bàn chải vuông góc với vải. Được tạo và đạo diễn bởi Véronique Antelme-Rambaldi.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Video: Làm đầu giường bằng vải lanh
⇡ Lên LầU