Video: may một viền vô hình

Hướng dẫn may một đường viền vô hình

Trong Bài ViếT Này:

Các hem vô hình là lý tưởng cho quần áo và rèm cửa. Bạn có muốn làm cho một trong những thành tựu của bạn? Để dạy bạn dễ dàng tạo ra một viền vô hình, Patrick Bride, giám đốc công ty "Janome France", đưa cho bạn bí mật may vá của anh ấy.

Xem video:

Chuẩn bị nguyên liệu để may một viền vô hình

Để may một viền vô hình, máy may của bạn phải được đặt theo một cách đặc biệt. Đầu tiên, mang theo một thanh xà beng được trang bị bánh xe điều khiển hoặc chân có hướng dẫn. Sau đó đặt máy của bạn vào chức năng may đặc biệt để may một viền vô hình. Đây là một khâu đặc biệt. Sau đó chuẩn bị của bạn, trên đó viền vô hình sẽ được thực hiện. Đối với điều này, bạn phải đánh dấu hem của bạn, sau đó xây dựng và ghim nó. Khi hoàn tất, lật lại để mặt snuck xuất hiện ở mặt trước của may.

Khâu viền vô hình

Đặt của bạn vào máy may, sau đó may ở mép nếp gấp với hướng dẫn của bạn. Khi chiều dài được may, hãy tháo khỏi máy. Hem của bạn được khâu vô hình bên trong vải. Phương pháp hem vô hình áp dụng cho cả quần áo và bọc, cho một kết quả thẩm mỹ và gọn gàng. Bằng cách làm theo cách tiếp cận được giải thích bởi Patrick Bride, bạn sẽ nhận được trong vài phút một viền vô hình đẹp cho tất cả các thành tích của bạn. Xem video Khâu viền vô hình trên Minutefacile.com. Được sản xuất bởi Easy Phút.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Video: may một viền vô hình
⇡ Lên LầU