Khâu video: sự khác biệt giữa đường thẳng và sai lệch

Các hướng dẫn để phân biệt giữa thẳng và thiên vị

Trong Bài ViếT Này:

Trong may, các khái niệm về đường thẳng và thiên vị rất thường được đề cập. Bạn tự hỏi về sự khác biệt giữa hai khái niệm này? Laurent Lachèze, đồng sáng lập Coils and Combines, cho bạn ý tưởng rõ ràng về khái niệm đường thẳng và thiên vị.

Xem video:

Sự khác biệt giữa đường thẳng và sai lệch

Một bao gồm hai luồng khác nhau: sợi dọc được gọi là sợi ngang, trong khi sợi ngang là sợi dọc. Chúng tôi gọi đúng chủ đề được làm việc theo hướng của chủ đề, cho dù dọc hoặc ngang. Ngược lại, sự thiên vị là một hoạt động mà không tính đến các dòng của.

Trong trường hợp nào để sử dụng đúng dây?

Ưu điểm chính của sợi thẳng là biến dạng ít dễ dàng hơn. Các đường thẳng được sử dụng để làm quần áo hoặc vải lanh. Nó cung cấp sức đề kháng lớn hơn để kéo dài chiều dài và chiều rộng, vì vậy thẳng là sử dụng nhiều nhất.

Trong trường hợp nào để sử dụng sai lệch?

Không giống như đường thẳng, sai lệch dễ bị biến dạng. Đặc điểm này, trong hầu hết các tình huống là một khuyết tật, rất thiết thực cho một số tác phẩm. Các kết thúc góc chẳng hạn, được sử dụng cho yếm có các cạnh tròn, vì các nếp gấp thiên vị mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Bởi vì tính linh hoạt của nó, sự thiên vị cũng được sử dụng cho cổ hoặc khăn choàng cổ. Nhờ những lời giải thích của Laurent Lachèze, giờ đây bạn đã biết sự khác biệt giữa đường thẳng và sai lệch. Tìm video Couture: sự khác biệt giữa dây bên phải và độ lệch trên Minutefacile.com. Được sản xuất bởi Easy Phút.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Khâu video: sự khác biệt giữa đường thẳng và sai lệch
⇡ Lên LầU