Các hình nền lân quang

Lý tưởng trong phòng trẻ em

Trong Bài ViếT Này:

Hiệp hội A3P, nơi tập hợp gần 90% những người nói về thế giới của hình nền, muốn thưởng cho một dự án sáng tạo nhân dịp hình nền năm 2008, hai nhà sáng tạo đã giành được giải thưởng, Helena Ichbiah và Piotr Karczewski, đã nhất trí với họ hình nền mực huỳnh quang. Quá trình hình nền mới này được cung cấp bởi ánh sáng tự nhiên. Do đó, giấy truyền thống vào ban ngày, nó cung cấp một cuộc sống thứ hai vào ban đêm, khi các phản xạ phát quang phát sinh từ bức tường. Các hình nền lân quang sẽ được bán trên thị trường vào đầu tháng 11. > // wallpaperlab.com Khám phá trong video cuộc phỏng vấn của người sáng tạo

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Các hình nền lân quang
⇡ Lên LầU