Những lợi thế của sợi quang là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: nhiều khả năng nhờ thông lượng cao hơn.

Thường được so sánh với băng thông rộng, cáp quang trong một số năm đã cách mạng hóa thế giới Internet (chủ yếu) bằng cách cung cấp mức lưu lượng cao hơn nhiều so với ADSL hoặc VDSL. Sự gia tăng lưu lượng này do đó cung cấp cho người dùng nhiều lợi thế. Một trong những lợi ích đầu tiên của thông lượng tăng này là giảm "đóng băng" phát sóng truyền hình rầm rộ khi mạng gặp sự cố mất gói. Thứ hai, cáp quang bền vững hơn nhiều so với công nghệ hiện tại (ADSL). Sợi quang cũng làm cho nó có thể lưu chuyển dòng chảy xuống và đi lên với cùng tốc độ, dẫn đến sự phát triển của các ứng dụng như điện từ xa. Cuối cùng, một trong những lợi thế khác của sợi quang là tác động tích cực đến môi trường. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi brico của bạn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Những lợi thế của sợi quang là gì?
⇡ Lên LầU