Nhiên liệu sạch là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Nhiên liệu sạch góp phần bảo vệ hành tinh.

Có ba loại nhiên liệu chính: nhiên liệu rắn như than và gỗ, nhiên liệu lỏng như dầu nhiên liệu và LPG và nhiên liệu khí như khí tự nhiên. Vấn đề, một số nhiên liệu này thải ra rất nhiều CO2 và do đó góp phần vào sự nóng lên toàn cầu, hoặc với số lượng hạn chế trên hành tinh. Nhiên liệu sạch là khi nhiên liệu có thể tái tạo hoàn toàn hoặc thải ra ít CO2 hơn các loại nhiên liệu khác. Về sưởi ấm, mệnh giá nhiên liệu tái tạo là tất nhiên gỗ! Nó dễ dàng được tìm thấy trên thị trường dưới dạng gỗ tròn, chip hoặc viên. Sau đó là khí đốt tự nhiên, chắc chắn là sạch nhất trong tất cả các nhiên liệu hóa thạch khác. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Nhiên liệu sạch là gì?
⇡ Lên LầU