Các lý do khác nhau để đặt pavers là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: nhiều mẫu và trang trí là có thể.

Vào thời điểm lát, mọi người đều có thể tự do phục hồi trí tưởng tượng của mình... miễn là anh ta có một tâm hồn nghệ sĩ và một bí quyết nhất định. Tuy nhiên, có cái gọi là mô hình tư thế truyền thống. Cách dễ nhất để làm điều này là đặt thẳng, có hoặc không có khớp bù, tiếp theo là đặt đường chéo. Các hình thức phổ biến khác là viên ngậm, hoa hồng, cá, hoops và sóng. Sau đó, bạn có thể chơi với màu sắc hoặc tạo ra các bộ, như hoa hồng gió, mặt trời, hoa, v.v. Tất cả các loại pavers không phù hợp cho tất cả các loại tư thế. Vì vậy, tốt hơn là sử dụng các pavers nhỏ thay đổi kích thước cho một vòng cung tròn, ví dụ như por porry cho đuôi của một con công. Tương tự, mô hình cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ, nền cát hoặc lớp bê tông. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Các lý do khác nhau để đặt pavers là gì?
⇡ Lên LầU