Các loại quy mô khác nhau là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Một thang đo cho từng loại tường và theo hoạt động

Có nhiều loại cân khác nhau. Thang đơn giản, bao gồm một mặt phẳng, được sử dụng để hỗ trợ trên một bức tường thẳng đứng, trong khi thang có thể biến đổi có thể được sử dụng ở một số vị trí: hỗ trợ hoặc tự do, giống như một bậc thang. Thang được trang bị công việc bắt cấp với các bức tường bù, chẳng hạn như một cầu thang. Thang có thể biến đổi ba cấp, có thể làm việc mà không cần nghiêng, phù hợp cho các hoạt động như nhặt. Thang trượt giúp có thể đạt được độ cao tuyệt vời, trong khi thang có khớp nối được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. các vị trí (tự do, hỗ trợ, nền tảng...). Chúng rất dễ vận chuyển. Video trang trí thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Các loại quy mô khác nhau là gì?
⇡ Lên LầU