Các thiết bị cần thiết để duy trì một bể bơi là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Một máy bơm và bộ lọc hồ bơi là rất cần thiết, bàn chải và lưới cũng có thể hữu ích.

Để duy trì hiệu quả hồ bơi của bạn, bạn sẽ cần một số phụ kiện, sẽ được sử dụng để làm sạch mà còn để lọc nước. Trước hết, bạn sẽ cần phải có một máy bơm và bộ lọc hồ bơi khi bạn xây dựng hồ bơi. Hai công cụ này rất cần thiết, máy bơm hút nước từ bể bơi và đưa nó vào bộ lọc, sau đó đẩy nó trở lại bể bơi một khi được tẩy sạch tạp chất. Có một số loại bộ lọc hồ bơi (đối với cát, tảo cát), một số loại có thể tái sử dụng (bộ lọc hộp mực) trong khi các loại khác là dùng một lần. Tùy thuộc vào bạn để chọn giải pháp thiết thực nhất. Bạn cũng sẽ cần một bàn chải cho các bức tường và dưới cùng của hồ bơi, nó là công cụ hiệu quả nhất để làm sạch. Một lưới nhúng cũng có thể hữu ích để dễ dàng loại bỏ những chiếc lá rơi vào nước hồ bơi và ngăn chúng làm hỏng bộ lọc. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi brico câu hỏi của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Các thiết bị cần thiết để duy trì một bể bơi là gì?
⇡ Lên LầU