Các biện pháp phòng ngừa để thay đổi bóng đèn là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Tắt nguồn, sử dụng chân đế ổn định cho bóng đèn và thay thế nó bằng một mô hình có cùng đặc điểm.

Thật dễ dàng để thay đổi một bóng đèn, miễn là bạn tuân theo một số biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản. Đầu tiên, cần phải cắt điện ở máy cắt, nó là điều cần thiết. Sau đó sử dụng một hỗ trợ ổn định nếu bạn phải thay đổi một bóng đèn theo chiều cao, ví dụ như trần nhà, không bao giờ an toàn trước một cú ngã xấu. Thay bóng đèn cũ bằng một bóng đèn khác có cùng đặc điểm: cùng điện áp và cùng đế. Có bóng đèn vít và bóng đèn lưỡi lê, kiểm tra trước mô hình bạn cần để tiết kiệm thời gian. Tận dụng cơ hội để mua một bóng đèn năng lượng thấp, điều này sẽ cho phép bạn tiết kiệm năng lượng trong khi bảo vệ môi trường. Cuối cùng, đặt lại nguồn điện và chiêm ngưỡng hệ thống treo hoặc đèn của bạn để chiếu sáng! Video DIY thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Các biện pháp phòng ngừa để thay đổi bóng đèn là gì?
⇡ Lên LầU