Cây gì đẹp?

6 câu hỏi thú vị

Trong Bài ViếT Này:

Thực vật là sự phản ánh của những mong muốn và cách sống của chúng ta. Văn phòng hoa Hà Lan mời bạn khám phá loại cây nào tương ứng với tính cách của bạn bằng cách trả lời một vài câu hỏi. Để biết nhà máy nào trông giống bạn, chỉ cần trả lời 6 câu hỏi trên trang web quizplantes.com. Trong số các câu hỏi, bạn sẽ phải nói cặp sao yêu thích của bạn là gì hoặc màu sắc yêu thích của bạn là gì. Không có gì phức tạp, nhưng những câu hỏi này sẽ tiết lộ loại cây ẩn giấu trong bạn: cyclamen hoặc phong lan, lan hồ điệp hoặc ficus... Và để biết mọi thứ về loại cây phù hợp với bạn, bạn sẽ tìm thấy trên trang web các chứng minh thư Tất cả các nhà máy mà còn làm thế nào để duy trì chúng. Không chỉ là một vật trang trí, chúng là nguồn cân bằng và đáp ứng cơn khát thiên nhiên. Hãy truy cập quizzplantes.com

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Cây gì đẹp?
⇡ Lên LầU