Những gì có thể được cung cấp với một bộ pin mặt trời?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: mọi thứ phụ thuộc vào sức mạnh của nó.

Ngày càng phổ biến và được khuyến khích bởi một quá trình thúc đẩy năng lượng tái tạo, bộ pin mặt trời quang điện hoặc nhiệt mặt trời cho phép các cá nhân cung cấp một phần điện trong nhà của họ bằng điện hoặc nhiệt. Để biết các khả năng của bộ pin mặt trời của bạn, một tiêu chí là phải tính đến: sức mạnh của nó. Thật vậy, tùy thuộc vào sức mạnh của bộ dụng cụ của bạn, các tùy chọn sức mạnh của bạn sẽ không giống nhau. Ví dụ, một bộ độc lập sản xuất 250 Wh / ngày sẽ cho phép bạn cung cấp năng lượng cho 10 bóng đèn năng lượng thấp hàng ngày trong 2 giờ hoặc TV 50 watt trong 4 giờ. Các hoạt động như sạc pin của điện thoại di động hoặc máy tính cũng có thể được cung cấp bởi loại bộ dụng cụ này. Mạnh hơn nhiều so với bộ 250 Wh / ngày này, các bộ khác có thể vượt quá 2000, 3000 hoặc 5000 Wh / ngày, do đó làm tăng khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện trong thời gian dài hơn nhiều. gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Những gì có thể được cung cấp với một bộ pin mặt trời?
⇡ Lên LầU