Những màu sắc trong một phòng khách cho một trang trí màu đen và trắng?

Phá vỡ các cặp màu

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Arnaud

Trả lời: màu taupe để phá vỡ cặp màu

Thật vậy, một trang trí màu đen và trắng có thể mang lại ấn tượng về sự lạnh lùng này. Để làm nóng cặp màu này, bạn có thể mang một nốt ruồi hơi kéo trên màu be, trên một hoặc hai đối tượng để chơi ở độ sâu. Một tấm thảm dưới bàn cà phê của bạn cũng sẽ mang lại rất nhiều ấm áp trong một bầu không khí lạnh. Sau đó, bạn có thể sử dụng phòng khách của bạn với một sắc thái đẹp trong vải taupe tối hơn để tạo ra một sắc thái và có đèn loại công nghiệp, nghĩa là, chrome hoặc thép đánh bóng cho một trang trí hiện đại kiên quyết. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Những màu sắc trong một phòng khách cho một trang trí màu đen và trắng?
⇡ Lên LầU