Hình học là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Infiltrometry được sử dụng để xác định rò rỉ không khí trong một tòa nhà.

Kiểm tra cửa thổi đo lượng không khí đi vào tòa nhà và sau đó xác định vị trí rò rỉ không khí. Thử nghiệm này cho phép tính toán lượng không khí từ bên ngoài, để xác định sự lưu thông trong nhà và phát hiện các điểm xâm nhập. Thử nghiệm này được thực hiện với thiết bị gọi là infiltrometer được đặt ở lối vào của tòa nhà. Thiết bị này được trang bị quạt khuếch tán không khí trong nhà và do hiệu ứng áp lực tác động bên trong tòa nhà, giúp phát hiện rò rỉ và dòng chảy của chúng. Sau đó sẽ đủ để hành động phù hợp và niêm phong chúng để giảm mức tiêu thụ năng lượng của tòa nhà. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Hình học là gì?
⇡ Lên LầU