Một dòng điện yếu là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: một dòng điện dùng để vận chuyển thông tin.

Trong ngôn ngữ điện, dòng điện yếu chỉ định dòng điện được sử dụng để mang thông tin: điện thoại, Internet, truyền hình, tự động hóa gia đình, mạng máy tính, v.v. Theo định nghĩa, dòng điện yếu trái ngược với dòng điện mạnh, chúng được mang đến để vận chuyển năng lượng điện. Cường độ của dòng điện yếu có thể khác nhau giữa một vài? A và vài mA, trong khi nó dao động trong khoảng vài trăm mA đến vài KA cho dòng điện mạnh. Về phía lắp đặt điện, mạng RJ45 thường liên quan đến sự lưu thông của dòng điện yếu. Sau đó, có thể thiết lập một hộp liên lạc để nhóm các dòng điện yếu này lại với nhau và sau đó cho phép mỗi phòng trong nhà có thể nhận được tivi, điện thoại, tự động hóa nhà, v.v. Video trang trí thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Một dòng điện yếu là gì?
⇡ Lên LầU