Sự khác biệt giữa sưởi ấm sàn điện và sàn sưởi ấm nước là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Việc sưởi ấm sàn điện rẻ hơn và đòi hỏi ít bảo trì hơn, nhưng sàn sưởi ấm nước ít tiêu thụ năng lượng hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Về mặt kỹ thuật, cả hai khá giống nhau, điện hoạt động với cáp sưởi được mắc vào tấm, trong khi thủy lực dựa trên một mạng lưới các ống tuần hoàn nước nóng. Sưởi ấm sàn điện là ít tốn kém nhất để cài đặt tại nhà, và nó không yêu cầu bảo trì hoặc gần như sau đó. Mặt khác, nó rất tiêu tốn năng lượng và về lâu dài, hóa đơn có thể trở nên mặn. Điều ngược lại là đúng đối với hệ thống sưởi dưới sàn, đại diện cho một khoản đầu tư trả trước đáng kể (phải được kiểm soát cứ sau 5 đến 7 năm), nhưng được khấu hao theo thời gian đến mức thực tế hiệu quả nhất về chi phí của cả hai hệ thống, đặc biệt là khi hoạt động ở nhiệt độ thấp. Ngoài ra, nước nóng sàn rất sinh thái thông qua sự kết hợp của nồi hơi gỗ / năng lượng mặt trời hoặc bơm nhiệt. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Sand a parquet Video thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Sự khác biệt giữa sưởi ấm sàn điện và sàn sưởi ấm nước là gì?
⇡ Lên LầU