Cửa loại "Kazed" là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: cửa tủ trang trí rất chắc chắn.

Cửa "Kazed" là cửa tủ trang trí, qua nhiều năm, đã trở nên nổi tiếng vì sự vững chắc của chúng. Cửa loại "Kazed" thích ứng với mọi loại phòng và dễ dàng và nhanh chóng để cài đặt. Chúng có thể trượt, xoay hoặc gấp và thường được lắp ráp trước với đường ray và dải khoan trước để thuận tiện cho việc lắp đặt. Thẩm mỹ, loại cửa "Kazed" tỏ ra mạnh mẽ. Đi đầu trong đổi mới, họ vẫn có nhu cầu rất lớn trong việc tạo ra băng. Mặt khác, các cửa riêng biệt thường được sử dụng để cắt một không gian làm hai. Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, cửa "Kazed" đã trở thành một tài liệu tham khảo thiết yếu cả ở Pháp và nước ngoài. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi brico câu hỏi của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Cửa loại
⇡ Lên LầU