Phí vệ sinh là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Đó là một loại thuế cho tất cả các luật.

Việc kết nối với mạng lưới thoát nước bằng hệ thống thoát nước làm cho việc thanh toán thuế thoát nước bắt buộc đối với đô thị hoặc EPCI của bạn (tổ chức hợp tác liên xã công cộng: cộng đồng xã, cộng đồng xã hội)...). Nó bao gồm một phần cố định để trang trải chi phí cho dịch vụ vệ sinh và một phần thay đổi, được xác định theo khối lượng nước của mỗi hộ gia đình trên mạng lưới phân phối nước công cộng. Phí này xuất hiện trên hóa đơn nước của bạn dưới tên "thu gom và xử lý nước thải". Nếu bạn sử dụng hệ thống vệ sinh không tập thể, bạn cũng sẽ phải trả phí vệ sinh vì hệ thống vệ sinh của bạn được quản lý kiểm soát. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi brico của bạn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Phí vệ sinh là gì?
⇡ Lên LầU