Một bộ trao đổi nhiệt là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: truyền nhiệt từ chất lỏng này sang chất lỏng khác mà không trộn.

Bộ trao đổi nhiệt là một thiết bị truyền nhiệt từ chất lỏng (thường là không khí hoặc nước) sang chất lỏng khác mà không phải trộn chúng. Việc trao đổi nhiệt là thông qua hai ống dẫn được tiếp xúc với nhau. Hướng dòng chảy của chất lỏng có thể theo cùng hướng hoặc ngược chiều. Tùy thuộc vào cấu hình lắp đặt, bộ trao đổi nhiệt có thể làm nóng cũng như làm mát chất lỏng sẽ được sử dụng sau này. Một bộ trao đổi nhiệt do đó cho phép tiết kiệm năng lượng, đôi khi đáng kể. Các bộ trao đổi nhiệt phổ biến nhất cho công chúng là máy bơm nhiệt, thường được kết hợp với hệ thống thông gió trong các tòa nhà, chẳng hạn như VMC. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Một bộ trao đổi nhiệt là gì?
⇡ Lên LầU