Nhiệt dung là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: nó cho thấy khả năng hấp thụ hoặc phục hồi nhiệt của vật liệu.

Sự thoát nhiệt là cường độ mà vật liệu sẽ có thể hấp thụ và phục hồi nhiệt. Nó cũng chỉ ra tốc độ thay đổi nhiệt độ trên bề mặt vật liệu. Ví dụ, một khúc gỗ và một thanh thép, cả hai được nung nóng đến cùng nhiệt độ, sẽ không có độ thoát nhiệt như nhau. Thật vậy, nếu bạn cầm khúc gỗ trong tay bạn sẽ cảm thấy bỏng rát trực tiếp, trong khi thanh thép sẽ cho bạn cảm giác lạnh trước khi nhường chỗ cho nhiệt. Việc lựa chọn độ thoát nhiệt của vật liệu xây dựng sẽ có tác động trực tiếp đến sự thoải mái về nhiệt trong nhà bạn. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Nhiệt dung là gì?
⇡ Lên LầU