Sàn gỗ là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: một sàn giả dễ sống.

Sàn gỗ không nên được gọi là "sàn gỗ" đơn giản vì nó không được làm từ gỗ. Nó là một sàn bắt chước gỗ hoặc gạch, bao gồm một mặt giấy và nhựa và lõi của các hạt hoặc sợi gỗ. Vì vậy, hãy nói về sàn gỗ... Có sẵn nhiều màu sắc, bắt chước nhiều loài và có thể được lắp ráp theo nhiều cách, sàn gỗ có nhiều lợi thế, bắt đầu với giá của nó so với sàn gỗ. Nó rất dễ cài đặt, với các lưỡi cắt với nhau. Và cũng dễ sống vì màng bảo vệ của nó cho phép bảo trì dễ dàng với chổi và cây lau nhà. Sàn gỗ không phù hợp cho phòng ẩm ướt. Mặt khác, nó có thể được cài đặt với hệ thống sưởi dưới sàn. Một số lớp phủ cũng có lớp cách nhiệt, âm thanh hoặc cách nhiệt (hoặc cả hai).

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Sàn gỗ là gì?
⇡ Lên LầU