Một tản nhiệt là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Đó là một bộ tản nhiệt làm nóng cả căn phòng ngay lập tức và các bức tường của căn phòng một cách bền vững.

Bộ tản nhiệt với nhiệt mềm là một mô hình cụ thể, một phiên bản cải tiến của bộ tản nhiệt với quán tính. Nó chứa ít nhất hai điện trở, một điện trở làm nóng mặt trước của bộ tản nhiệt để tỏa nhiệt gần như tức thời vào phòng và một điện trở thứ hai ở phía sau làm nóng vật liệu chịu lửa như gạch hoặc gốm để truyền nhiệt mềm một cách bền vững. Một bộ tản nhiệt nhẹ mang lại nhiệt độ nhanh chóng và khuếch tán nhiệt lâu sau khi tắt. Bộ tản nhiệt là một bộ tản nhiệt cố định, nó không tồn tại trong phiên bản di động. Và sự lựa chọn có sẵn trong thương mại là khá chuẩn. Ngoài ra, giá khởi điểm của nó khá cao. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Một tản nhiệt là gì?
⇡ Lên LầU