Tiêu chuẩn NF 20010 là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: một tiêu chuẩn bảo vệ điện.

Trong lĩnh vực xây dựng, các tiêu chuẩn giúp thiết lập các tiêu chuẩn mà các chuyên gia phải sử dụng. Tiêu chuẩn bảo vệ không thể thiếu cho người kê đơn mà còn cho người dùng. Tiêu chuẩn NF 20010 liên quan đến điện trường và xác định mức độ bảo vệ, cho dù chống nước hay sốc... Điều này cho phép biết chính xác nếu một thiết bị có thể được sử dụng trong phòng tắm hoặc không, và ở nơi (cách xa bồn tắm, chậu rửa... hoặc để thông báo cho người tiêu dùng, thiết bị phải được chỉ định trên tất cả các thiết bị điện. Mức độ bảo vệ dẫn đến một chuỗi gồm ba chữ số, mỗi chữ số xác định khả năng chống bụi, nước và sốc. Con số càng cao, điện trở của thiết bị càng lớn. Thông tin chính để cài đặt hoàn hảo, an toàn. Bạn cũng vậy, hãy gửi cho chúng tôi brico câu hỏi của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tiêu chuẩn NF 20010 là gì?
⇡ Lên LầU