Kiểm tra khói là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Thử nghiệm khói được sử dụng để xác minh rằng ống khói không bị hỏng.

Để làm việc hiệu quả, dĩ nhiên, một ống khói phải kín nước 100%. Vấn đề, không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định bằng các vết nứt nhỏ bằng mắt thường trên đường ống, đó là lý do tại sao quét ống khói sử dụng thử nghiệm khói. Kiểm tra khói không chỉ được sử dụng cho ống khói, mà còn cho hệ thống thông gió và thông gió. Nên thực hiện kiểm tra khói sau khi thực hiện công việc trên ống khói (ví dụ vỏ) hoặc sau đám cháy để xác minh rằng ống dẫn không bị hỏng. Bạn có thể tự mình kiểm tra hoặc trải qua một công việc quét ống khói mà bạn phải mang theo để bảo trì hàng năm. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Kiểm tra khói là gì?
⇡ Lên LầU