Ánh sáng nào cho một nhà bếp mở?

Ánh sáng khuếch tán cho một không gian năng lượng và hoạt động

Trong Bài ViếT Này:

Một nhà bếp mở ra một phòng khách cung cấp cơ hội để đặt ánh sáng tại chỗ làm nổi bật các yếu tố quan trọng của căn phòng. Một hoặc nhiều hệ thống treo hướng vào bàn làm việc nhấn mạnh không gian quan trọng nhất của căn phòng, nơi đặt tất cả các hành động.

Ánh sáng nào cho một nhà bếp mở?: sáng

Mục tiêu của ánh sáng trong nhà bếp: để tăng cường không gian

Định giá và làm nổi bật một khu vực quan tâm trong phòng như kế hoạch làm việc hoặc các yếu tố nấu ăn là những tiêu chí cần tính đến trong việc lựa chọn ánh sáng của bạn. Một hệ thống treo có kiểm soát mang lại một đặc tính hấp dẫn cho các bộ bếp.

Ánh sáng nào cho một nhà bếp mở?: không

Đình chỉ kế hoạch làm việc

Trên bàn làm việc, hệ thống treo sẽ mang lại ánh sáng cho tầm nhìn tốt hơn. Trong trường hợp nhà bếp mở ra phòng khách, ánh sáng này cũng có thể tạo ra sự chuyển tiếp giữa hai phòng.

Ánh sáng nào cho một nhà bếp mở?: không

Sự định hướng của ánh sáng đối với kế hoạch làm việc nhấn mạnh đến sự tách biệt giữa hai không gian nhưng nó cũng tạo cơ hội cho ánh sáng mang đến một chiều kích quan trọng cho nơi này của cuộc sống. Nhấn mạnh vào không gian ăn uống, những đình chỉ này mời mắt hạ cánh tại một địa điểm cụ thể.

Ánh sáng nào cho một nhà bếp mở?: không

Trong nhà bếp mở ra phòng khách, hãy chọn một ánh sáng hướng đến các khu vực hoạt động như kế hoạch làm việc chẳng hạn. Một hoặc hai huyền phù tùy thuộc vào mức độ cường độ và tầm quan trọng mà bạn muốn dành cho nơi này. Do đó, đèn sẽ phân định các không gian trong khi làm nổi bật các khu vực hoạt động.

Ánh sáng nào cho một nhà bếp mở?: không

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Ánh sáng nào cho một nhà bếp mở?
⇡ Lên LầU