Sơn gì để sơn lại một bếp gang?

Sử dụng sơn chịu nhiệt đặc biệt

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Philippe:

Trả lời: sử dụng sơn chịu nhiệt đặc biệt

Xin chào Philippe, đó là một ý tưởng tốt để cải tạo một nồi gang tráng men cũ! Cô ấy sẽ có thể sống một thanh niên thứ hai với một màu sắc mới sẽ thích nghi với nội thất của bạn. Đầu tiên, bạn sẽ chà nhám nó để chuẩn bị cho bức tranh mới. Bạn sẽ sử dụng một loại sơn đặc biệt có khả năng chịu nhiệt độ cao và chứa các sắc tố đặc biệt và nhựa có chất lượng tuyệt vời. Bạn sẽ tìm thấy nó trong các cửa hàng đặc sản hoặc siêu thị tự làm. Cụ thể: bức tranh không nên, trong mọi trường hợp, tiếp xúc với thực phẩm. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Sơn gì để sơn lại một bếp gang?
⇡ Lên LầU