Phải làm gì khi một bức tranh không vừa với lớp phụ?

Cát kỹ tường

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Christelle

Trả lời trang trí: cát tường tốt trước

Xin chào Christelle, bạn muốn sơn lại trên một lớp lót được dán hình nền và sơn đã cố gắng không giữ. Bạn có thể đúng, nó phải vẫn còn keo! Cách tốt nhất là chà nhẹ xuống lớp lót cũ của bạn, sau đó áp dụng lớp lót mới một lần nữa trước khi phủ vĩnh viễn các bức tường của bạn bằng sơn bạn chọn. Sẽ mất nhiều thời gian, cần phải dành thời gian để làm lại tất cả các bước để có kết quả tốt hơn. Đừng quên Christelle để luôn luôn tôn trọng thời gian khô giữa mỗi lớp, đó là điều cần thiết cho một hành vi tốt của bức tranh.

Xem video của chúng tôi: chuẩn bị một vở kịch

Video DIY của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Phải làm gì khi một bức tranh không vừa với lớp phụ?
⇡ Lên LầU