Nên chọn loại nhiên liệu nào cho lò hơi?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: gas và gỗ là tiết kiệm nhất, nhiên liệu được khuyến nghị cho các siêu thị và điện có liên quan thêm.

Có một số gia đình lớn của nồi hơi, tất cả đều có đặc thù của họ. Nếu bạn có cơ hội được kết nối với mạng gas, giải pháp lý tưởng sẽ là nồi hơi gas, tiết kiệm hơn so với nhiều loại nồi hơi khác mặc dù giá tăng. Lò hơi điện vẫn là một giải pháp tốt cho sưởi ấm phụ trợ, ít hơn cho sưởi ấm trung tâm. Lò hơi dầu luôn hiệu quả nhất đối với không gian rộng, đặc biệt là các mẫu gần đây nhất, nhưng giá thay đổi tùy theo giá dầu (và chúng thải ra CO2). Sau đó, có lò hơi gỗ đã hoành hành trong một vài năm, và nó cho quyền tín dụng thuế vì nó là một lò hơi kinh tế như sinh thái. Cuối cùng, có nồi hơi hỗn hợp, kết hợp gỗ và khí đốt, mà còn cả khí đốt và năng lượng mặt trời.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Nên chọn loại nhiên liệu nào cho lò hơi?
⇡ Lên LầU