Tại sao có xenluloza có và không có muối boron?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Muối Boron có ưu điểm và nhược điểm.

Muối Boron có ưu điểm nhưng cũng có nhiều nhược điểm. Đây là lý do tại sao có tấm lót xenlulo có hoặc không có muối boron tùy theo yêu cầu của khách hàng. Những lợi thế của muối boron: - nó là một chất chống nấm; nó là giảm khả năng cháy; - nó giúp đẩy lùi những cái có hại; - nó là một yếu tố xuất hiện tự nhiên trong nhiều loại cây. Những nhược điểm của muối boron: - độc tính của nó được chứng minh ở liều cao; nó làm cho việc tái chế tấm lót cellulose là không thể; - pháp luật có hiệu lực không rõ ràng. Do đó muối Boron có thể gây hại cho con người với liều lượng cao và không đáp ứng đầy đủ các kỳ vọng sinh thái. Tuy nhiên, nó có thể cải thiện chất lượng cách điện của tấm lót cellulose. Do đó, tùy thuộc vào chủ sở hữu để lựa chọn theo các ưu tiên của mình và sử dụng, hoặc không, một tấm lót cellulose được xử lý bằng muối boron. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi brico câu hỏi của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tại sao có xenluloza có và không có muối boron?
⇡ Lên LầU